ПО-ДОБРА ПОСТПАРТУМ ГРИЖА ЗА ВСЯКА НОВОРОДИЛА МАЙКА!

Всичко това започва с избирането на най-добрите в тази сфера продукти и най-актуалните проучвания на планетата. За целта Мамма Бокс обединява специалисти от широк спектър дисциплини, за да повлияят на нашето съдържание – включените продукти и предоставената информация. Ние създаваме постпартум грижа, която е достъпна, всеобхватна и информативна…

 

Запознай се с експертите на Мамма Бокс:

КРИТЕРИИ ЗА ПРОДУКТОВА СЕЛЕКЦИЯ

Нашият екип от майки (от реалния живот!) преглежда десетки продукти. Ето как решаваме на кои да се спрем.
  • Тестване и ефикасност. Ние избираме продуктите в кутията, като вземаме предвид състоянието на новородилата майка. Следва преглед и оценка на всеки продукт от реален екип от майки.
  • Качество на продуктите/ съставките. Ние избираме доставчици, които приотизират чистите и органичните съставки, когато това е възможно.
  • Разнообразие и вид. Вярваме силно в подкрепата на компании, ръководени от жени. Затова и с радост включваме продукти именно от такива компании.