Майки помагат на майки!

Мамма Бокс е уелнес бранд със социално-значима роля, създадена да помага на майките по време на четвъртия триместър. Целта ни е да повишим осведомеността на обществото за важността на постпартум периода. Да помогнем за повишаване грижата за майчиното здраве след раждането, да намалим тревожността и депресивните състояния, толкова чести напоследък и да създадем кръгът от подкрепа, толкова нужен на жената след раждането на бебе.

Всяка покупка на Мамма Бокс ни позволява да подкрепим нашите партньори: Positive Postpartum и тяхната инициатива да организират ежегодно и безвъзмездно Positive Postpartum Съмит, целящ да подкрепи и даде информация за постпартум периода чрез колекция от лекции и интервюта на различни лектори в областта на грижата за родилката.